การพัฒนาการขั้นสุดยอดของมนุษย์

the ape (3)

การเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการจากลิงสู่เผ่าพันธุ์มนุษย์ เรียกได้ว่า ต้นกำเนิดเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ คือ ลิงใหญ่ ลิงยักษ์ ลิงนั่นแหละ!!! โดยที่ลิงชนิดก่อนการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการ คือ Ape จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการปรับตัว ให้สามารถดำรงชีวิตบนพื้นดินได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการแยกเป็น 2 สาย และส่งผลมาถึงปัจจุบัน คือ สายลิงชิมแปนซี และ มนุษย์

จากหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันจากการพบของกะโหลกมนุษย์ยุคเก่าสามารถแบ่งได้คร่าวๆเป็นช่วงประมาณดังนี้

the ape (4)

1.มนุษย์วานร (Australopithecus) อยู่ในช่วง 5-7ล้านปีก่อนนี้ แม้จะมีสมองขนาดเล็กแต่ก็เป็น บรรพบุรุษที่รู้จักการเดิน 2 ขา ซึ่ง ในช่วงนี้จะมี 2 ลักษณะสายพันธ์ใหญ่ คือ Robustus และ Africanus

the ape (1)

2.บรรพบุรุษมนุษย์ (Habilis) เป็นการพัฒนาการในช่วง 2-3 ล้านปีก่อนนี้ ในยุคนี้สมองเริ่มใหญ่มากขึ้น มีการพัฒนาการทำอาวุธเพื่อตัดไม้ สับเนื้อ เลาะกระดูก และ ประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่มเพื่อป้องกันหนาว

the ape (2)

3.มนุษย์ยุคแรกเริ่ม (Erectus) เป็นวิวัฒนาการที่เพิ่มขึ้นจากเดิม มีฟันที่เล็กลง และรูจักการเพราะปลูกพืช รู้จักการใช้ไฟในการปรุงอาหาร สร้างที่พัก เกิดขึ้นในช่วง 1-1.5 ล้านปีก่อนหน้านี้

Ronaldo

4.มนุษย์ยุคปัจจุบัน (Sapiens) เป็นการวิวัฒนาการเมื่อ 3 แสนปีที่ผ่านมา และ ชัดเจนมากที่สุดเมื่อ 1 แสนปีโดยแบ่งเป็น 2 สายพันธ์ใหญ่ คือ Neandertalensis และ Sapiens ในยุคนี้ จะมีการทำงานที่ละเอียดประณีตมากยิ่งขึ้น อย่างการแกะสลักไม้ เป็นสายพันธ์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด

ซึ่งในปัจจุบันเผ่าพันธุ์ของมนุษย์แบ่งได้ 4 เผ่า

1.นิโกร ผมหยิกขอด ผิวดำ พบมากในทวีปแอฟริกา

clan (1)

2.คอเคซอยด์ หรือ ยุโรป ผมหยิกสลวย ผิวขาว จมูกโด่ง พบมากในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และ แคนาดา

clan (2)

3.มองโกลอยด์ หรือ มองโกล ผมตรง ผิวเหลือง  พบมากในทวีปเอเชียและมองโกล

clan (3)

4.ออสเตรลอยด์ ผมหยิกสลวย ผิวคล้ำ ชนฟื้นเมืองของออสเตรเลียและหมู่เกาะ

clan (4)

ทั้ง 4 เผ่าพันธุ์นี้สามารถผสมข้ามเผ่าพันธุ์ได้ และ ทุกวันนี้ก็ยังคงมีการวิวัฒนาการอยู่