การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ช่วยในด้านใดบ้าง

March 21, 2018 admin 0

ทุกวันนี้เรื่องการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ในด้านต่างๆ มีมากขึ้นเป็นลำดับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าต้องการสร้างความสะดวกสบาย ให้กับกลุ่มคนเหล่านั้นเป็นการทดแทนเวลาที่จะต้องเสียไปให้มีเวลาในการไปทำสิ่งต่าง มากขึ้น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จึงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา ให้เปรียบเสมือนกับเป็นเครื่องทุ่นแรงการทำงานไปในตัว ดังที่เราจะเห็นได้ว่าปัญญาประดิษฐ์ทุกวันนี้ได้แทรกซึมเข้าไปยังหลายๆ ภาคส่วน หลายๆ ด้านเรียบร้อยแล้ว […]

ผลกระทบของการพัฒนา AI ที่มนุษย์จะต้องรับมือ

February 27, 2018 admin 0

ในยุคที่โลกมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งก่อนหน้านี้เราอาจมองว่าเทคโนโลยี คือ สิ่งดีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการทำสิ่งต่างๆ ให้กับมนุษย์ในหลายด้าน ยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันที่เห็นภาพได้ชัดเจนหลายเรื่องก็เช่น เครื่องซักผ้าที่สร้างขึ้นมาแทนการซักผ้าด้วยมือ, รถจักรยานยนต์สร้างขึ้นมาแทนที่รถจักรยาน, คอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นมาแทนเครื่องพิมพ์ดีด และอีกสารพัดสิ่งที่เทคโนโลยีทำให้สิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมาเพื่อสร้างความสะดวกสบายแก่มนุษย์จนกระทั่งมีการพัฒนา […]

สงครามในอดีตส่งผลต่อการพัฒนามนุษย์อย่างไรบ้าง

February 7, 2018 admin 0

สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับประวัติศาสตร์มนุษย์มาตลอด นั่นคือ สงคราม เพราะแม้ว่าคนเราจะถกเถียงกันด้วยเหตุผลเป็นหลัก แต่สุดท้ายแล้วเมื่อทุกอย่างไม่ลงตัว ก็ต้องตัดสินกันด้วยกำลัง ทีนี้เมื่อตัดสินกันด้วยกำลัง สงครามก็เลยเกิดแม้ว่าจะไม่อยากให้เกิดก็ตาม แม้เราจะรู้ว่าสงครามเป็นการสูญเสียรูปแบบหนึ่ง ในทางกลับกันมันก็ส่งผลต่อการพัฒนาของมนุษย์ด้วยเหมือนกัน […]