exercise-for-healty-body

การออกกำลังกายเพื่อการพัฒนาศักยภาพของร่างกาย มีความสำคัญอย่างไรบ้าง

December 23, 2017 admin 0

การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่คนเราถูกสอนให้ทำกันเป็นประจำ สาเหตุก็เพื่อหากต้องการให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงก็ควรต้องรู้จักการออกกำลังกายที่ดี ไม่ใช่แค่การทานอาหารอย่างเดียวที่จะช่วยเรื่องของสุขภาพ การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ คำนี้ยังคงใช้ได้ดีอยู่เสมอไม่ว่ายุคสมัยใดก็ตาม ยิ่งในยุคปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ร่างกายของเราสามารถป้องกันเชื่อโรคต่างๆ ที่จะเข้าสู่ร่างกายได้เป็นอย่างดี […]

การโคลนนิ่งมนุษย์เป็นการพัฒนาที่ถูกทางหรือไม่

December 10, 2017 admin 0

ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์นั้นบางเรื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้รับการตอบรับจากสังคม แต่บางเรื่องแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับจากสังคมเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น การโคลนนิ่งมนุษย์ที่แม้ว่าจะมีนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มคิดค้นพัฒนาขึ้นมา

การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ และ สาเหตุของความสำคัญในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์

December 3, 2017 admin 0

สิ่งที่ทำให้มนุษย์มีความสามารถเหนือกว่าสัตว์อื่นๆ บนโลกใบนี้ก็คือเรื่องของความคิด ความสามารถในการกระทำสิ่งต่างๆ การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่ยังคงมีความน่าสนใจอยู่เสมอด้วยความที่มนุษย์เราแต่ละคน แต่ละเชื้อชาติ ย่อมมีความแตกต่างกันในด้านพฤติกรรม ลักษณะนิสัย การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์จึงยังเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความเข้าใจได้อยู่เสมอ การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรม […]