อะไรมีผลต่อการเติบโตของมนุษย์บ้าง

การเติบโตของมนุษย์สักคนหนึ่งนั้น ต้องบอกว่าใช้เวลานานพอสมควรทีเดียว ลองคิดดูสิว่าตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยบรรลุนิติภาวะ เป็นผู้ใหญ่ เราต้องผ่านอะไรมาบ้าง แล้วการเติบโตของมนุษย์คนหนึ่งนั้นมีปัจจัยอะไรบ้าง เรามาลองสำรวจดู

ครอบครัวกับการเลี้ยงดู

สิ่งที่ผู้เขียนเชื่อว่ามีผลต่อการเติบโตของมนุษย์มากที่สุด คงต้องเป็นคนที่ใกล้ตัวเค้ามากที่สุด หรือพูดง่ายๆ ก็คือครอบครัวของเด็กนั่นเอง มนุษย์เราตามทฤษฏีนั้นจะเลียนแบบพฤติกรรม ซึมซับพฤติกรรมจากคนใกล้ตัวเป็นหลัก ลองสังเกตดูสิว่าหากคนเลี้ยงมีนิสัย หรือพฤติกรรมอย่างไร คนในครอบครัวจะมีพฤติกรรมอย่างนั้น ตั้งแต่การพูดจา การแต่งตัว การรับประทานอาหาร ความชอบอื่น เป็นต้น

สิ่งแวดล้อม และสิ่งเร้าต่อพฤติกรรม

ปัจจัยสำคัญต่อมาของครอบครัว นั่นคือสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวของมนุษย์คนนั้นนั่นเอง  สิ่งแวดล้อมไล่มาตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกจากบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่อยู่อาศัย โรงเรียน เพื่อนฝูง สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวเสริมด้านพฤติกรรมและประสบการณ์ของมนุษย์คนนั้นด้วย สิ่งแวดล้อมดีก็จะช่วยให้คนกลายเป็นคนดีได้ และอีกสิ่งหนึ่งที่มาคู่กันคือสิ่งเร้าต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเร้าจากโทรทัศน์ โทรศัพท์ และประสบการณ์ชีวิตต่างๆ เรื่องราวเหล่านี้จะหล่อหลอมและขัดเกลาการดำเนินชีวิตของมนุษย์ว่าจะให้เป็นแบบไหนได้เป็นอย่างดี

แรงขับเชิงบวก

การพัฒนาตัวเองของมนุษย์นั้น จริงๆ แล้วผู้เขียนเชื่อว่ามันเกิดมาจากแรงขับภายในจิตใจของตัวมนุษย์คนนั้นเองเป็นส่วนสำคัญที่สุด แรงขับในที่นี้แบ่งออกเป็นสองส่วน แรงขับเชิงบวกเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยากพัฒนา หรือ อยากทำอะไรสักอย่างให้คนอื่นพอใจ เช่น เด็กยิ้ม หรือ พยายามพูดชื่อพ่อแม่ให้ได้ เพื่อให้พ่อแม่ดีใจ ก็จะรู้สึกเป็นสุข พัฒนาเรื่อยมาจนถึงการทำงานในวัยผู้ใหญ่ที่อยากจะทำให้งานออกมาดีที่สุดเพื่อได้รับคำชม เงิน รางวัล จากคนอื่น เป็นต้น

แรงขับเชิงลบ

แต่ไม่ได้มีเพียงแค่แรงขับเชิงบวกเท่านั้น แรงขับเชิงลบก็มีผลต่อการพัฒนาของมนุษย์เช่นกัน แรงขับเชิงลบอาจจะเกิดจากการโดนกระทำ โดนดูถูก โดนรังแก โดนตำหนิ หรือโดนทำโทษ จนทำให้เกิดแรงขับเพื่อเอาชนะสิ่งเหล่านั้นให้ได้ อย่างเช่น หากเล่นกีฬาแพ้ นักกีฬาก็จะหมั่นฟิตซ้อมมากกว่าเดิมเพื่อเอาชนะกลับมาให้ได้อย่างนี้ก็มีเหมือนกัน หรือ บางคนอาจจะโดนดูถูกว่า อ้วน ก็อาจจะหันมาดูแลตัวเองจนผอมเพื่อเอาชนะก็เป็นได้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแรงขับเชิงบวก หรือ เชิงลบ ล้วนแล้วแต่ทำให้มนุษย์นั้นเติบโตขึ้นเพื่อก้าวผ่านอุปสรรคนั้นให้ได้นั่นเอง