สงครามในอดีตส่งผลต่อการพัฒนามนุษย์อย่างไรบ้าง

สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับประวัติศาสตร์มนุษย์มาตลอด นั่นคือ สงคราม เพราะแม้ว่าคนเราจะถกเถียงกันด้วยเหตุผลเป็นหลัก แต่สุดท้ายแล้วเมื่อทุกอย่างไม่ลงตัว ก็ต้องตัดสินกันด้วยกำลัง ทีนี้เมื่อตัดสินกันด้วยกำลัง สงครามก็เลยเกิดแม้ว่าจะไม่อยากให้เกิดก็ตาม แม้เราจะรู้ว่าสงครามเป็นการสูญเสียรูปแบบหนึ่ง ในทางกลับกันมันก็ส่งผลต่อการพัฒนาของมนุษย์ด้วยเหมือนกัน

สงครามก่อให้เกิดวิทยาการใหม่ๆ

อย่างแรกที่ปฏิเสธไม่ได้เลย นั่นคือ สงครามก่อให้เกิดวิทยาการใหม่ๆ โดยเฉพาะเรื่องของอาวุธที่อาจจะแค่เคยออกแบบไว้ในกระดาษไม่ได้คิดสร้างขึ้นมาจริงๆ แต่พอเกิดสงครามอะไรที่คิดว่าดีและสามารถทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามกลับถูกขุดขึ้นมาทั้งหมด เอาง่ายๆ ระเบิดนิวเคลียร์ที่เราเห็นกัน หากไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็คงยากที่จะหยิบสูตรนั้นขึ้นมาใช้งานเป็นอาวุธแล้วก็กลายมาเป็นเรื่องของพลังงานในปัจจุบันนี้ ยังไม่รวมถึงเรื่องวิทยาการอื่นที่เกิดขึ้นอีกมากที่พอหลังจบสงครามก็ถูกดัดแปลงมาทำเชิงพาณิชย์มากขึ้น

สงครามส่งผลต่อการพัฒนาสาธารณะสุข

สงครามกับการสูญเสียเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงเคียงคู่กันมาตลอด การออกรบแต่ละครั้งนั่นหมายถึงการสูญเสีย บาดเจ็บ ล้มตายทีนี้จะทำอย่างไรเพื่อรักษาเหล่าทหารหาญกล้าเหล่านั้นได้ คำตอบก็คือการพัฒนาด้านการสาธารณะสุข ยา เครื่องมือแพทย์ชนิดต่างๆ ถูกผลิต คิดค้น วิจัยขึ้นเพื่อสนับสนุนทหารในแนวหน้า และ การรักษาฟื้นฟูในแนวหลัง เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะได้หายแล้วไปสู้รบต่อ อาจจะฟังแล้วน่าหดหู่ แต่เป็นเรื่องราวแบบนี้จริงๆ ในสงคราม

สงครามก่อให้เกิดความร่วมมือ

การเกิดสงครามนั้นนอกจากความเก่งกาจทางด้านการทหารแล้ว เรื่องของการทูตเพื่อสร้างพันธมิตรและความร่วมมือจัดว่าเป็นเรื่องที่จำเป็น เพราะการมีมิตรย่อมดีกว่าศัตรูอยู่แล้ว ยิ่งได้จับมือเป็นพันธมิตรด้วยยิ่งทำให้มีโอกาสต่อรอง และโดนคุ้มครองได้มากขึ้นเหมือนกัน การเกิดขึ้นของสงครามนั่นทำให้อีกฝ่ายที่ดูแล้วสู้ไม่ได้ อาจจะใช้วิธีหันไปจับมือกันเพื่อสร้างเครือข่ายแล้วทำให้ฝ่ายที่มีกำลังทหารมากกว่าไม่กล้ารบก็เป็นได้ องค์กรความร่วมมือหนึ่งที่เกิดขึ้นจากสงครามนั่นคือ นาโต้ องค์การที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถ่วงดุลอำนาจกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ (สหภาพโซเวียตในสมัยนั้น)

สงครามทำให้เกิดประเทศใหม่ๆ

ผลของสงครามนั้น นอกจากความยากจน โรคระบาด และเรื่องของเศรษฐกิจแล้ว เรื่องของชาติเองก็มีส่วนสำคัญเช่นกันผลของสงครามอาจจะทำให้เกิดชาติใหม่ๆ ขึ้นเป็นสองกรณี หนึ่ง ชาติที่เคยเป็นรัฐอาณานิคมของชาติที่แพ้สงครามอาจจะถูกปลดแอกประกาศเป็นเอกราชได้เลยเนื่องจากชาติที่เป็นจ้าวอาณานิคมนั้นไม่มีกำลังอีกแล้ว สองชาติที่เคยเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดอาจจะถูกแยกออกด้วยเหตุผลทางด้านการเมือง การทหารเพื่อไม่ให้ชาติที่แพ้สงครามมีกำลังมากพอกลับมาอีก ส่งจากการแยกประเทศออกเป็นสองนี้ทำให้ปัจจุบันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เช่น เกาหลีเหนือ กับ เกาหลีใต้เป็นต้น