พระพุทธศาสนากับการพัฒนาของมนุษย์

พระพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทย เป็นศาสนาที่มีหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแม่บทสำคัญที่ช่วยให้ผู้นับถือทั้งหลายสามารถปฏิบัติตามได้ จะว่าไปแล้วหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายเรื่องราวแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็คือความต้องการที่จะทำให้คนทุกคนเป็นคนดี เป็นคนที่ช่วยเหลือสังคม สร้างความดีให้กับทั้งตนเองและผู้อื่น ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใคร หากทำได้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความศรัทธาต่อหลักพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้พระพุทธศาสนาเองยังมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการพัฒนาความเป็นมนุษย์อีกด้วย

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาความเป็นมนุษย์

อย่างที่กล่าวไปว่าจริงๆ แล้วหลักการทางพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่หลากหลายวิธีที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเลือกยึดหลักการใดให้เหมาะสมกับตนเอง หรือ แนวทางที่ตนเองสามารถปฏิบัติได้มากที่สุด หลักการตามพระพุทธศาสนาจะไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสมัครใจล้วนๆ ซึ่งแนวทางของพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการนำมาพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่น่าสนใจก็มีอยู่ด้วยกันดังนี้

  1. การสวดมนต์ – การสวดมนต์เป็นการสวดเพื่อระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จริงๆ แล้วเรามักเข้าใจว่าการสวดมนต์คือการขอพรสิ่งต่างๆ ทว่าในความเป็นจริงการสวดมนต์จะช่วยให้เรานั้นมีความรับรู้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ให้มากขึ้น ยิ่งหากนำภาษาบาลีมาแปลเป็นไทยให้เข้าใจแล้วจะยิ่งรู้สึกได้ว่าการพัฒนาตนเองควรต้องทำอย่างไรบ้าง
  2. การถือศีล – พื้นฐานของการถือศีลคือ ศีล 5 แต่ทั้งนี้ก็มีบางบุคคลที่เลือกถือศีลมากหรือน้อยลดหลั่นกันออกไปตรงจุดนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ สิ่งสำคัญในการถือศีลก็คือเราจำเป็นต้องรู้ว่าเลือกถือศีล ไปเพื่ออะไรไม่ใช่ว่าการเลือกถือศีลเพื่อมองว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้า สั่งสอนเอาไว้ถ้าหากเป็นแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์ แต่ถ้าเรารู้ว่าการถือศีลก็เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ต่อไปข้างหน้าแบบนี้จะสร้างประโยชน์ได้มากกว่า
  3. การเจริญสติ – เมื่อเริ่มรู้ความคิดของตนเองแล้วการมีสติจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้การดำเนินชีวิต ของคนเราก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีความเหมาะสม สติคือสิ่งที่จะช่วยสร้างหนทางการดำรงชีวิตให้มีแบบแผนมากขึ้น รู้จักการคิดวางแผนเป็นขั้นตอนส่งผลต่อการพัฒนาในด้านดี
  4. เลือกคำสอนที่เหมาะสมมาเป็นแนวทาง – คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่มากมายหากว่าเราสามารถเลือกแนวทางคำสอน ให้เหมาะสมต่อการนำมาใช้ก็จะยิ่งทำให้เป็นการพัฒนาตนเองให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด