ผลกระทบของการพัฒนา AI ที่มนุษย์จะต้องรับมือ

ในยุคที่โลกมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งก่อนหน้านี้เราอาจมองว่าเทคโนโลยี คือ สิ่งดีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการทำสิ่งต่างๆ ให้กับมนุษย์ในหลายด้าน ยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันที่เห็นภาพได้ชัดเจนหลายเรื่องก็เช่น เครื่องซักผ้าที่สร้างขึ้นมาแทนการซักผ้าด้วยมือ, รถจักรยานยนต์สร้างขึ้นมาแทนที่รถจักรยาน, คอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นมาแทนเครื่องพิมพ์ดีด และอีกสารพัดสิ่งที่เทคโนโลยีทำให้สิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมาเพื่อสร้างความสะดวกสบายแก่มนุษย์จนกระทั่งมีการพัฒนา หุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ที่เรามักเรียกติดปากกันว่า AI (Artificial Intelligence) ทำให้หลายคนเริ่มรู้สึกว่าหรือนี่จะเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมากเกินไป จนทำให้มนุษย์อย่างอาจเกิดปัญหาขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องของการทำงาน

การพัฒนา AI กับการส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในเรื่องของงาน

แต่เดิมในหลายยุคที่ผ่านมาการทำงานไม่ว่าประเภทใดก็ตามแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้งานต่างๆ สามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างไม่มีปัญหาก็คือมนุษย์เพราะมนุษย์คือ ผู้กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างในการทำงานว่าต้องการให้งานออกมาในลักษณะใด แต่เมื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ถูกนำเข้ามาใช้มากขึ้นโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI กลับสร้างปัญหาและส่งผลกระทบต่อการทำงานของมนุษย์อยู่หลายข้อเหมือนกัน ซึ่งผลกระทบที่ว่าเราสามารถแยกออกมาได้ชัดเจนดังนี้

  1. AI แย่งการทำงานของมนุษย์ – บางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องดีที่ AI งคนอาจมองว่าเป็นเรื่องดีที่ มนุษย์อยู่หลายข้อเหมือนกัน ซึ่งผลกระทบที่ว่าเราสามารถแยกออกมาได้ชัดเจนดังนี้
  2. สมัยใหม่ถูกนำเข้ามาใชมีส่วนช่วยในการเข้ามาทำงานบางอย่างที่คนเราไม่ถนัด ให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแต่นั้นรู้หรือไม่ว่าเจ้าหุ่นยนต์ AI ที่เรามองว่าดีกำลังจะแย่งงานทุกสิ่งทุกอย่างไปจากตัวเราทีละเล็กทีละน้อย จนท้ายที่สุดก็ไม่เหลืองานอะไรให้เราได้สามารถทำอีกเลย
  3. เมื่อ AI เข้ามาแทนที่คนก็ตกงานเพิ่มขึ้น – ไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อ AI ก้าวเข้ามามีบทบาทต่ออุตสาหกรรมแรงงาน การใช้แรงงานคนก็ย่อมลดน้อยลงเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากว่าการซื้อ AI 1 ตัว สามารถทำงานได้หลากหลายมากกว่าคน 1 คน แถมยังไม่ต้องมานั่งฟังปัญหาต่างๆ มากมาย ไมต้องจ่ายโบนัส ไม่ต้องจ่ายค่าโอที บริษัทประหยัดเงินได้มากกว่าแบบนี้การจ้าง AI เข้ามาทำงานแทนก็ย่อมคุ้มค่ากว่าการทำงานด้วยแรงงานคน
  4. เข้ามาทำงานแทนก็ย่อมคุ้มค่ากว่าการทำงานด้วยแรงงานคน
  5. มากกว่าแบบนี้การจ้าง อีงปกติ เนื่องจากว่าการซื้อ ให้เราได้สามารถทำอีกเลย
  6. AI สามารถทำงานได้แบบไม่มีหยุด – ถือเป็นผลกระทบลูกโซ่ที่ถูกส่งต่อมาเป็นข้อๆ เมื่อ AI สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีหยุด ไม่มีขาด ไม่มีสาย ไม่มีลา แบบนี้ใครเป็นเจ้าของกิจการก็ย่อมชื่นชอบเป็นเรื่องธรรมดาแล้วจะไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ได้อย่างไร

แม้ว่าในเวลานี้ AI ยังอาจไม่ได้เข้ามามีบทบาทเต็มตัวแต่ถ้าหากเรายังปล่อยปละละเลย ที่จะพัฒนาตัวเองรับรองว่าอนาคตมีปัญหาใหญ่แน่นอน