การพัฒนาทางความคิดของมนุษย์ที่ส่งผลต่อโลกในปัจจุบัน

โลกของเราต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โลกของเราในปัจจุบัน กับเมื่อ 10 ปีที่แล้วจะรู้เลยว่ามันเป็นคนละเรื่องกันเลย ส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับว่าเกิดจากความคิดความอ่านที่ได้มีการพัฒนาไปมากพอสมควร ว่าแต่การพัฒนาทางความคิดแบบใดบ้างที่ส่งผลต่อโลกในปัจจุบัน

ความเชื่อทางด้านศาสนา

ความคิดอย่างแรกเราขอยกให้กับความเชื่อทางศาสนาก็แล้วกัน แม้ว่าเราจะเชื่อกันว่าทุกศาสนาต่างสอนให้เราเป็นคนดี แต่การเป็นคนดีและเป้าหมายสูงสุดของแต่ละศาสนาแตกต่างกัน นั่นทำให้มีการแสดงออกแตกต่างกันด้วย เราจะเห็นการนำความคิดเรื่องศาสนามาอ้างเพื่อทำนั่น ทำนี่หลากหลายอย่าง ทั้งเรื่องทีดีและไม่ดี ยังไม่นับเรื่องของคนพัฒนาความคิดเรื่องการไม่มีศาสนา ไม่นับถืออะไรเลยเพิ่มมากขึ้นด้วย สิ่งนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคมของเรา

ความคิดในการแยกประเทศ

ในช่วง 3 ปีหลังสุดนี้ เรื่องหนึ่งในการเมืองต่างประเทศที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากนั่นก็คือ การมีความคิดในการแยกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกรณีของ อังกฤษ ที่ต้องการแยกประเทศออกจากสหภาพยุโรป (ยูโรโซน) หรือ ล่าสุดแคว้น คาตาลัน ส่วนหนึ่งของประเทศสเปน ซึ่งการลงประชามติขอแยกออกจากกลุ่ม หรือ ขอแยกประเทศนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดจากการพัฒนาความคิดของประชาชนในรัฐนั้นเอง น่าสนใจว่าความคิดนี้จะแผ่ขยายไปยังมุมอื่นๆ ของโลกหรือไม่ หรือจะสิ้นสุดกันแค่นี้

ความคิดด้านเทคโนโลยี

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ความคิดในการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีนั้นเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงผู้คนและประชาคมโลกอย่างสิ้นเชิง หากย้อนไปสัก 10 ปีที่แล้ว ใครจะคาดคิดว่าเราจะมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถย่อโลกให้เล็กลง เกิดอาชีพใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี และ อาชีพที่เคยทำแบบเดิมอาจจะต้องตายไปในเวลาไม่น่า ไม่ว่าจะเป็น สื่อสิ่งพิมพ์, การค้าขาย หรือ รถรับจ้างทั่วไปอย่างแท็กซี่ที่โดน แกร็บ เข้ามาตีตลาดจนกระเจิง

ความคิดด้านการใช้ชีวิต

ความคิดเรื่องต่อไปที่มีผลนั่นเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตที่ หนุ่มสาวสมัยนี้มีความคิดแตกต่างจาก หนุ่มสาวเมื่อ 10 ปีที่แล้วอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ความจงรักภักดีต่อองค์กรน้อยลง เปลี่ยนงานได้ทุก 3 ปี หรือ การใช้ชีวิตที่ไม่ได้มุ่งเน้นงานหนักอย่างเดียว แต่ต้องเหลือเวลาไว้สำหรับการท่องเที่ยวด้วย, การออกมาเป็นเจ้าของกิจการตั้งแต่อายุยังน้อย, เป็นต้น ซึ่งเราต้องมาดูกันต่อไปว่า ความคิดของคนในยุคนี้จะส่งผลอะไรต่อโลกในยุคต่อไปกันบ้าง